BAŞARILI ve MUTLU BİR ÇOCUĞUN EVİ NASILDIR?

BAŞARILI ve MUTLU BİR ÇOCUĞUN EVİ NASILDIR?
 • Cezalandırıcı olmayan, ancak çocukların düşüncelerini ifade etmeye yüreklendirildiği ve kendilerini karar verme sürecinin parçası hissettikleri yapılandırılmış bir ortam vardır.
 • Gerçekçi olmayan kısıtlamalar, talepler ya da uygunsuz baskılar yoktur.
 • Bağımsız problem çözme için yüreklendirilir. Okul öncesi çocuklar fermuar çekme, ayakkabı bağlama, masa hazırlama vb. konularda kendine yeterli olmaya yüreklendirilir. Daha büyük çocukların sorunlar üzerine düşmeleri beklenir.
 • Herkesin yapabileceği türden yanlışlar hoş görülür.
 • Yergi yerine övgüye odaklanılır.
 • Çocuğun konuşmasını düzeltmek yerine genişletmeye önem verilir.
 • Erken okuma, yaşından önce bazı şeyleri başarma konusunda zorlama yoktur.
 • Ailenin tüm bireyleri arasında iyi bir iletişim vardır.
 • Ev de aşırıya kaçmayan, dengeli bir disiplin vardır.
 • Sadece söz değil , davranışlar da da iyi örnek olan ebeveynler vardır.
 • Çocuk şiddetten korunur, asla tehdit edilmez.
 • Çocukların sorunları ciddiye alınır , korkuları küçümsenmez.

Aile küçültülmüş toplum demektir . Aile yapısını sağlam kurmuş ,