ZEKA

ZEKA

Okul öncesi dönem çocuklar ve aileleri için çok önemlidir.  Zeka testleri bebek ve çocukların gelişim seyrini takip etmede uzman ve ailelere yüksek önemi olan bilgi ve sonuçlar sunabilme kapasitesine sahip veri toplama araçlarıdır.

Çocuğuna zeka testi uygulayan bir aile ile uygulamayan aile arasında önemli avantaj farklılıkları vardır. Çocuğunun zihinsel gelişimini bilen bir aile erken önlem almada, telafi eğitimleri için olanaklar sunmada, beceri ve yeterlilikleri doğrultusunda ilgili alanlara yönlendirmede çerçevesi belirgin bir yol haritasına sahip olmuş olur.

Bireyin zekâsı hakkında güvenilir bir fikir edinmenin yolu, bireyi çözümü yüksek zihni işlemlerin kullanılmasını gerektiren problemlerle karşı karşıya getirmek ve bireyin yaptıklarını objektif olarak saptamaktır. Bunu yaparken uygulamayı yapacak uzmanların ilgili testle ilgili eğitim almış olmaları ve deneyimli olmaları çok  önemlidir.

 • Wisc-R Zeka Testi (6-16 Yaş)
 • Denver II Gelişimsel Tarama Testi (0-6 Yaş)
 • Ankara Gelişim Envanteri (0-6 Yaş)
 • Benton Görsel Bellek Testi
 • Porteus Labirentleri Testi
 • Cattel Zeka Testi
 • Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi
 • Metropolitian Okul Olgunluğu Testi
 • Burdon Dikkat Testi
 • Çocuklar İçin Depresyon Ölçeği
 • Çocukta Sorun Davranış Analizi
 • Ana –Baba tutumu envanteri
 • Başarısızlık Nedenleri tespiti Analizi

Derneğimizde (AnkADD) 3 yaş’dan başlayarak Ergen ve yetişkinler için zeka testi uygulamaları yapılmaktadır. Bireyin durumuna göre gelişim testleri , zeka ölçüm testleri yapılabilmektedir.

ÇOCUK VE GENÇLERDE ZEKANIN GELİŞTİRİLMESİ

( 7-17 yaşları arasında çocuk ve gençlere yönelik )

Hiçbir çocuk aptal değildir, organik bir bozukluğu olmadıkça. Hiçbir çocuk dikkatsiz , beceriksiz, mantıksız değildir. Her çocukta yaratıcılık , hayal gücü vardır , işlenmemiş bir cevhere benzer. İlk doğduğu gün öğrenmeye başlar… Bütün bunların yanı sıra akıllı , dikkatli , becerikli olmayı, yaratıcılığı , hayal kurmayı öğrenir. Ama , öncelikle öğrenmesi gereken unsur ‘’ öğrenmenin kendisidir.’’

Zeka’yı koruma ve geliştirme , odaklanma çalışmamızda ;

 • Çocuğunuz daha dikkatli olmayı öğrenecektir.
 • Çocuğunuz daha becerikli ve yaratıcı olmayı öğrenecektir.
 • Çocuğunuzun aslında var olan, ama çevre koşulları ile sınırlanan zekasının tümünü kullanmayı öğrenecektir.
 • Çocuğunuz daha mantıklı, daha geniş açıdan bakacaktır.

Çocuk beyninin temel taşlarından bir tanesi, hatta en önemlisi hayal gücüdür. Hayal güçleri yeteneklerinin kaynağıdır. Ancak belirli bir eğitimden geçmez, belirli bir yön kazanmazsa yok olur.

Çağımız insanının başlıca nitelik ve gücü, düşünme ve her alanda üstün yaratıcılıktır. Aile ve toplumun başlıca amacı çocuk ve gençlerinin en üstün meslek ve teknik düzeye ulaşmasıdır. Bu amacın sağlanması için başlıca 2 faktör vardır. Bunlardan birincisi doğal olan zeka yeteneği , ikincisi çevresel ve eğitsel olanaklardır.

Zeka ince motor yetenek yanında algılamak , hatırlamak, sorunları açmak ve muhakeme etmek , karar vermek gibi çeşitli bileşenlerden oluşmaktadır. Çocuklar ve gençler bu yeteneklerini yaşına ve zekasına uygun olarak ne kadar çok çalıştırır ve alışkanlık kazanırsa o kadar zekası gelişir ve olgunlaşır. Zeka durağan bir ölçüt değildir, geliştirilebilir ya da dokunulmadığı takdırde azalabilir.

Bir çok gelişmiş ülkede çeşitli zeka geliştirecek eğitsel deneme araçları geliştirilmiştir.  Çalışma çocuğun yaşına uygun testler yapılarak başlar. Zeka seviyesine göre çalışmalara ve eğitimlere devam edilir.

Yukarı Çık

Yazar hakkında

Sibel

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümünden 1992 yılında mezun olduktan sonra yurt içi ve yurt dışında birçok eğitim, seminer, kongre ve workshop’lara katılmıştır. Aile, ergen ve çocuklarla psikolojik danışma, problem çözme, stres analizi, evlilik ve Boşanma müdahaleleri konusunda çalışmalar yapmıştır. Son olarak Hasan kalyoncu Üniversitesi Aile danışmanlığı eğitimini tamamlamıştır. Türk Psikologlar Derneğinin 20 yıllık üyesi ve Ankara Aile Danışmanlığı Derneği kurucu üyesi ve Genel Sektereri olarak çalışmakta, çeşitli eğitimler vermekte ve aynı zamanda Psikolojik Danışmanlık , psikoterapist ve aile danışmanı olarak çalışmaktadır. Gurup çalışmaları yapmakta ve Kitap kulübünün kurucusudur. 8-14 / 14-17 yaş gurubu için Bilişsel Davranışsal Kültürel gelişim ve eğitim programları yapmaktadır.

Bir yorum yazın

Yorum (gerekli...)

HTML etiketlerini kullanabilirsiniz

Ad Soyad (gerekli...)
E-Mail (gerekli...)