Eşler Arasında İletişim…

Eşler arasındaki iletişim bozukluğu ailenin dirlik ve düzenini altüst eder, bozar, geçimsizliğe yol açar. Bu iletişim bozukluğunun temel nedenleri, kadının ve erkeğin ‘’BİZ’’ yaşantısını benimsememeleri, içinde bulundukları duruma uygun davranmamaları, ailelerinden çoğu zaman ayrışamamaları olarak temelde özetlenebilir.

Geçimsizlik önce ailede bulunan bireylerin ruh sağlığını olumsuz biçimde etkiler, daha sonra çatışma, sürtüşme ve tartışmalara yol açar. Boşanmaların baş nedeni geçimsizliktir. Geçimsizlik nedeniyle boşanan ya da boşanmaya karar veren eşlerin çoğunluğu geçimsizliği tam olarak tanımlayamadıkları gibi, doğru, somut bir geçimsizlik örneği de gösterememektedir. Geçimsizlik ortak bir sözcükle anlatılır; Anlaşamıyoruz… Anlaşamamak aslında bir iletişim sorunudur. Sağlıklı iletişim için gerekli olan bütün temel ilkeler, kurallar, öneriler evlilik içinde gereklidir. İnsanların mutluluğu, çocukların gençlerin iyi yetişmesi aile iletişiminin sağlıklı olmasına bağlıdır.

Doğru eş …

Uzun zaman flört ettiğiniz kişi değildir.

Zor zamanlarında hep yanında olacağını bildiğiniz , dertlerinizi , sevinçlerinizi paylaşabileceğiniz , olaylara bakış açısına güvendiğiniz…

Sizin fikirlerinize saygı duyan, konuşmaktan sıkılmayacağınız, ortak zevkler ve meşgaleler edinebileceğiniz…

Hayata küstüğünüz zaman, mutsuz olduğunuzda sizi kabuğunuzdan çıkarabilen…

Gözlerinize, yüzünüze baktığında ne söylemek istediğinizi, ne yaşadığınızı, hangi duygu içinde olduğunuzu anlayabilen kişidir…

Yukarı Çık

Aile ve çift danışmanı olarak ne yapıyorum…

Aile danışmanlığında amaç ; aile içinde bireyler arasında yaşanan zorlu ve sıkıntılı süreçlerin ele alınarak çatışmaların çözülebilmesi ve tüm aile üyelerinin sağlıklı yönde değişiminin ve gelişiminin sağlanmasıdır. Aile içinde yaşanan kişiler arası sorunlar olabileceği gibi, tüm aileyi etkileyen ölüm, kronik hastalık, bir aile bireyinin evden ayrılması gibi konularda aile bireylerine destek verilmesi önemlidir. Aile danışmanlığının belirgin ve açık hedefleri vardır. Amaç, ailenin yaşadığı sorunların çözümünün yanı sıra aile bireylerinin birbirlerini daha iyi anlamalarını, belirgin ve esnek sınırlar çizebilmelerini sağlamayı kolaylaştıracak yeni beceriler kazandırmaktır.

Aile üyelerinden herhangi birinin yaşadığı sorun tüm aileyi kapsar ve çözüm sürecinde ailenin tümü belirleyici bir rol taşır. İlişkiler açısından sorunları olan insanların, evlilik, ayrılık ve boşanma sırasında, çocuklarla ve aile ile ilgili kişisel veya kişiler arasındaki sorunların üstesinden daha rahat bir şekilde gelmelerine yardımcı olur.

Aile danışmanlığı, incinmiş duygular, siz ve eşiniz arasındaki veya ailedeki diğer bir kişi ile olan sorunlar, yeni yaşam düzenlemeleri ve çocukların bakımı ve mali düzenlemeler konusundaki sorunlarla ilgili olabilir.

Aile danışmanı, aile üyelerinin birbirleriyle ilişkilerinde aksayan yönleri ortaya çıkarmaya ve aile üyelerinin de bunu görmesini sağlamaya çalışır. Aile danışmanlığında bireyler ailede yaşanan bir problemi, kendi bakış açılarından ortaya koyarlarken aile danışmanı, bireylerden her birinin;

  • Diğerlerini saygı ile dinlemesine,
  • Diğerlerinin bakış açısını göremesine ve anlamasına,
  • Diğerlerin karşı duygu ve düşüncelerini daha açık bir dil ile ifade etmelerine, diğerlerine karşı incitici davranışlarda bulunmamasına,
  • Soruna yönelik olarak konuşmasına,
  • Diğerlerini oldukları gibi kabul etmesine,
  • Diğerlerinden beklentilerini açıkça ifade etmesine yardımcı olur.

Aile danışmanlığının inceleme konusu, aile fertlerinden herhangi birinin yaşadığı sorunun etkisi tüm aileyi kapsar ve çözüm sürecinde ailenin tümünün belirleyici bir rol taşıması yer alır.

Aile Danışmanlığı (aile danışmanlık) sadece ilişkilerin devamına yönelik verilen bir süreç değildir. Bazen ayrılma kararı alan eşler, bununla birlikte özellikle çocukları varsa “Biz Nasıl Sağlıklı Ayrılabiliriz?” sorusunu sağlamak için de böyle bir uzmana başvurabilirler. Bu durumda uzman (aile danışmanı) eşlerin verdiği bu karardan emin olup olmadıklarını ve kararlarının psikodinamiklerini analiz ederek onlara bu doğrultuda bir destek verir. Bu yönde verilen destekte bir çok konu masaya yatırılır ve eşlerin bu konularda ortak bir noktada buluşmaları sağlanır.

Yukarı Çık